SejlSikkert

Trygfonden og Søsportens Sikkerhedsråd har siden 2016 kørt kampagnen "Sejlsikkert" med det formål at øge sikkerheden på havet og dermed forebygge alvorlige ulykker og tab af liv.

 
Kvindelig Sejlklub deltager i SejlSikkert-kampagnen

Kampagnen retter sig især mod sejlere og fiskere og sætter fokus på 5 Sejlråd:

  1. Lær at sejle
  2. Hold dit grej i orden
  3. Planlæg din tur
  4. Hold en livline til land (VHF, lyd- og lyssignaler, mobiltelefon m.m.)
  5. Brug vesten

Kampagnen i 2020 – Tag skipperansvar – Stadig fokus på ”Brug vesten”

Det er et langt sejt træk at overbevise folk, der færdes på havet, om hvor vigtigt det er at bære redningsvest. Derfor fortsætter kampagnen ”Tag skipperansvar”.
 
Kampagnen taler især til skipper på båden og støtter skipper i, at det skal være naturligt at tage vest på under sejlads – altid !
 
Godt vejr er ikke lig med ingen fare!
 
På trods af det fine sommervejr i 2018 omkom 10 sejlere/fiskere/roere. Ingen af dem blev fundet med vest.
I 2019 fortsatte tendensen desværre: Ud af 15 omkomne blev 3 fundet med vest.
 
Tal for sejlere alene:
I perioden 2009-2019 døde 57 sejlere. Heraf blev kun 9 fundet med vest.
70% af alle dødsfald på havet i årene 2009-2019 skete i middelvind på 5 m/s eller mindre.

Forskel på holdning og handling

Undersøgelser viser, at 86% siger, at de bruger vesten altid eller næsten altid. Mens observationer viser, at faktisk kun 52% gør det.
 

Hjælp til skipper

Sejlsikkert kampagnen har lavet nogle rigtig fine materialer, som er attraktive for bådejere. Dem kan du få tilsendt helt gratis. Se dem her: link. Tag skipperansvar og bestil skipperpakken.

Hvilken vest kan du bruge – hvornår?

Det er for mange en personlig sag, hvilken slags vest, der foretrækkes. Det afhænger også af formålet med sejladsen: Skolesejlads i Svanemøllebugten, ud på åbent hav, natsejlads osv.

Alle veste kan holde dig flydende. Men kun én kan sikre, at en bevidstløs persons hoved – og luftveje – holdes over vandet: Den selvoppustelige. Det er til gengæld den, som kræver mest opmærksomhed på vedligeholdelse og tjek, at det automatiske system virker.

Alle typer veste kan fås med skridtrem, som sikrer, at vesten holdes ordentlig på plads, når du ligger i vandet. Veste til børn skal være med skridtrem, fordi børn nemmere kan glide ud af vesten i vandet, hvis der ikke er en skridtrem.

I KvS’s skolebåde sørger klubben for, at der er en svømmevest til hver person ombord. Hvis du ønsker at bruge din egen vest, er du selvfølgelig velkommen til det. Bemærk, at klubben har investeret i et lille antal redningsveste med krave til brug på klubbens natsejladskurser.

I disse videoer får du en fin information om, hvad de forskellige typer veste kan, og hvordan du nemt kan tjekke, at de er i orden:

Søsportens Sikkerhedsråd

Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside kan du downloade alle de pjecer, der er udgivet. Det er pjecer, som KvS’s elever på sejlerskolen skal kende indholdet af.

Lidt statistik

Ovennævnte tal er fra Søsportens Sikkerhedsråd statistik over drukneulykker og andre ulykker i forbindelse med fritidssejlads og fiskeri.
 
I årene 2009-2019 omkom 21 personer, som bar vest. 101 personer blev fundet uden vest, og 23 personer druknede i havnen (typisk folk der ser til deres båd i en mennesketom havn om vinteren, og fx glider på en glat bro eller båd).
 
Støt kampagnen og vær med til at få bragt de kedelige tal ned.

KvS’s sikkerhedsambassadør

Bente Michelsen er ambassadør for kampagnen. SKK’s sikkerhedsambassadør er Grete Ørskov. Vi er med i netværket af mere end 450 sikkerhedsambassadører tilknyttet kampagnen over hele landet.

Billeder fra KvS

Følg os på facebook